Logo Mediapol News

Mediapol News - Ochrana dobré pověsti

Dobré jméno firmy, neboli reputation management

MEDIAPOL News ví, že pozitivní podvědomí zákazníků, je důležité.

Všechny seriózní firmy jsou závislé na dobrém jménu svého podniku či na dobrém jménu svých výrobků a služeb. V porovnání s minulostí mají dnešní zákazníci opravdu z čeho vybírat a tím se jejich požadavky na cenu a zejména kvalitu výrobků či služeb, neustále zvyšují. Firmy se proto snaží svým zákazníkům maximálně vyhovět a působit na ně všemi zbraněmi, mezi které velkou měrou patří i určitá historie, zkušenosti a celá řada již stávajících spokojených zákazníků. Podvědomí čtenářů nepodceňuje ani firma MEDIAPOL News.

MEDIAPOL News dá šanci každému.

Dnešní firmy investují spoustu peněz na marketingové účely, jako jsou billboardy, ale zejména televizní, či internetová reklama, která však není dostupná pro všechny firmy.
 
ORM3Samotná reklama má na spotřebitele ve většině případů silný účinek. Zboží nebo služba je více známá a zákazníci mají pocit, že je toto zboží již zažité, ověřené a pokud se objevuje v reklamě, tak jistě i kvalitní. Není tomu tak. Takové zboží může být kvalitativně na stejné úrovni, někdy i na nižší, se zbožím, které se v reklamě neobjevuje. Rozdíl mezi nimi je však v ceně.
 
Zboží z reklamy bude logicky vždy dražší, jelikož se cena za reklamu musí objevit i v samotném produktu. Bohužel tak ztrácí opravdu kvalitní výrobky méně známých značek, jejichž nákupem by člověk nejenom více ušetřil, ale také by se mu mnohdy dostalo lepší kvality. Kvalitní výrobky a služby mohou proto díky MEDIAPOL  News dostat prostor v konkurenčním prostředí internetového trhu.

 

Šance vyniknout, je i pro malé firmy rodinného typu.

Menší firmy, které si nemohou dovolit investovat velké sumy peněz do reklamního průmyslu spoléhají na své stávající zákazníky, na jejich spokojenost s výrobky či službami a také na tom, že si to mezi sebou tito zákazníci „ nějak“ řeknou. Takovýto způsob reklamy je snad nejefektivnější, ale bohužel velmi zdlouhavý a také nestabilní.

Před společností MEDIAPOL News, se na internetu nic neschová.

Nestabilní může být taková reklama v tom, že stačí jeden nespokojený zákazník, který si svou nespokojenost bude řešit veřejně – což je v poslední době v různých diskuzích a fórech na internetu – a může tak seriózní firmu připravit přinejmenším o velké sumy peněz za neuskutečněné zakázky. Právě internet, který je teď zahlcený různými srovnávacími portály, kde si zákazníci mohou své zkušenosti s různými firmami ventilovat, je zároveň i velmi nebezpečnou zbraní, která může mít v rukou konkurence devastující účinky.

S MEDIAPOL News na pozitivní prezentaci

Internetová prezentace té či oné firmy je v poslední době velmi žádanou a důležitou záležitostí, neboť zákazníci si nejdříve hledají informace a porovnávají kvalitu a cenu na internetu, poté až osloví určitou firmu, nebo si jejich výrobek koupí. Pokud se proto firma neprezentuje, ať už vědomě, nebo nevědomě na internetu v kladném slova smyslu, zákazník se obrátí na jinou, která ve skutečnosti není ani tak dobrá, ale umí se postarat o to, aby se o ni psalo hezky. A jak zajistit aby se i o vaší firmě nebo výrobcích psalo dobře?

MEDIAPOL News a Online reputation management – ORM

Online reputation management (ORM) je anglická zkratka pro ochranu pověsti na internetu. V České republice se nejedná o naprostou novinku, jen spousta podnikatelů či manažeřů o této službě většinou neví a problém začnou řešit až poté, co se náhodně dozví o nějakém nepříjemné článku týkající se jejich firmy či podnikání, kolujícím na internetu a sestaveným buď konkurencí nebo jen jedním nespokojeným zákazníkem.

ORM2Nejznámější firmou v České republice, která se ochranou pověsti na internetu zabývá je společnost Mediapol News. (www.mediapol.cz) Ta se snaží  postarat o to, aby se o vaší firmě psalo na internetu co nejvíce pozitivně a naopak negativní informace byly smazány, či „zapadly“ na pozice, kde je nikdo nenalezne.
 
Negativní informace zároveň umí paralyzovat tak, aby se dostaly do neutrální polohy a nepoškodily tak dobré jméno firmy, zboží, služeb, důležitých osob ve firmě či informačních databázích (například registry dlužníků, spotřebitelů apod.).


 

MEDIAPOL News má oči stále otevřené.

Jejich práce spočívá v neustálém monitoringu různých blogů, konkurenčních internetových stránek, diskuzních  fórech a skupin, zákaznických recenzí, internetových magazínů a běžných internetových stránek, kde cíleně vyhledává různé informace o klientovi (firmě, výrobku, službě), tyto informace vyhodnocuje a v případě, že zjistí poškozování dobrého jména, nejen že klienty o tomto faktu informuje, ale ihned cíleně zasáhne. Do nepřetržitého sledování různých internetových stránek se může zahrnout i vstup do uzavřených skupin.

MEDIAPOL News přátelství s Google a Seznam.

Že si takové monitorování neumíte představit? V první řadě nejde o žádné podvody na vyhledávače. MEDIAPOL News umí masu čtenářů, kteří hledají v Googlu či Seznamu, roztřídit a potlačit negativní dopady na poškození dobrého jména firem, značek a klíčových osob. MEDIAPOL News má pozitivní podporu Googlu i Seznamu a jedině tak se můžete bránit před zákeřným chováním konkurence či předcházet nepravdivým útokům na dobré jméno vaší firmy.


Mediapol.cz © 2010 | Všechna práva vyhrazena